Üzletünk: Monarchia Vadászbolt 9700 Szombathely, Fő tér 29.  
Telefon: +36 (94) 318-671   Mobil: +36 (70) 315-1314

Elállás

Fogyasztó elállási joga:

Mi az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére. 

Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Monarchia Webáruházban (H&B ’03 Kft.) vásárolt termékek tekintetében.

A fogyasztó elállhat a szerződéstől a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele között időszakban is, telefonszámunkon (06-70/315-1314), email címünkön, (monarchia@vadasz.bolt.hu), vagy személyesen a termék átvételét követő14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével.
Elállás esetén kitöltheti elállási nyilatkozatminta formanyomtatványunkat  (az elállási nyilatkozatmintát a www.vadasz.bolt.hu "Elállási nyilatkozatminta" menüpont alatt található.), illetve a gyors ügyintézés érdekében kérjük jelezze azt vagy e-mailben (monarchia@vadasz.bolt.hu) vagy telefonon(06-70/315-1314).

A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az alábbi feltételek mellett gyakorolhatja:

1. A szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban, valamint a termék átvételének napjától számított 14 napon belül

2. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi

Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A fogyasztó  köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli.  ( Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket H&B ’03 Kft. kifuvarozta a fogyasztónak)
A fentieken túl a fogyasztó köteles megtéríteni a H&B ’03 Kft-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

Vitás esetben kérjük forduljon:
Vas Megyei Békéltető Testülethez
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:
H&B ’03 Kft./ Monarchia Vadászbolt, 9700 Szombathely, Fő tér 29.

Kérjük, hogy lehetősége szerint a terméket minden esetben eredeti csomagolásban küldje vissza!

A  visszatérítés során az  eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e  visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

Ha minőségi hibás a termék, bevizsgálás után a termék visszaküldésének költségét is fizetjük Önnek.

Kérjük, hogy utánvéttel ne küldjön vissza csomagot, mert azt nem áll módunkban átvenni!

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is a vásárlót terheli!


Elállás következményei:

a., Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni számunkra.

b., A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a H&B ‘03 Kft. kifuvarozta a fogyasztónak. 

c., A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 munkanapon belül utaljuk vissza, amennyiben a termék sértetlenül visszaérkezik. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik.
Amennyiben a kiszállításkor a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ (pl.: a vásárló saját fuvarozó céget bíz meg, akik más, adott esetben magasabb költségekkel vállalják a szállítást), a H&B ‘03 Kft. nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a H&B ‘03 Kft. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).
A visszatérítés során a H&B ‘03 Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

d., A vonatkozó szállítási díj a választott házhozszállítás függvényében a Royal Sprint futárszolgálat által meghatározott díjösszeg . 

e., Amennyiben a szerződéshez Ön kölcsönszerződést is kötött, és él az elállási jogával, ez a kölcsönszerződést is megszünteti.

f., A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a H&B ‘03 Kft. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti:
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
- fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a H&B ‘03 Kft. a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

g., A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását az elállásra vonatkozó határidőn belül.

Elállási nyilatkozatminta:

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: H&B ’03 Kft / Monarchia Vadászbolt, 9700 Szombathely Fő tér 29.

Tel: +36 70/315-1314, E-mail: monarchia@vadasz.bolt.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Visszaküldés oka (nem kötelező kitölteni):

Visszaküldés módja:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Számla és a rendelés száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) telefonszáma:

A fogyasztó(k) e-mail címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

figyelem!

Ön egy fegyvereket tartalmazó szakmai weboldalt látogatott meg!

Kérem csak akkor látogassa meg weboldalunkat, ha ÖN kifelyezetten ilyen irányú szakmai tartalmakat keres és az IGEN gombra kattintva kijelenti, hogy szakmai érdeklődő, elmúlt 18 éves, és a lapon található információkra szakmai célből van szüksége!

Minden egyéb esetben felkérjük, hogy ne tekintse meg az adott oldalt.

 
Férfi Női Vadászat Engedélymentes fegyverek Ajándék Akciók